نشر امتداد دانش، با شعار “نگرشی نوین به دانش های بنیادین علوم انسانی” در سال 1398 شروع به فعالیت کرده است.
فعالیت در حوزه خلأهای محتوایی و رفع نیازهای دانشجویان علوم انسانی در حوزه‌های تخصصی مانند حقوق، علوم سیاسی، اقتصاد و مدیریت از جمله حوزه‌های فعالیت این انتشارات می باشد.
امتداد دانش با بهره‌گیری از دانش اساتید بنام و آزاداندیش و همکاری پژوهشگران جوان و دغدغه‌مند و فارغ از هر گونه تعصب و جهت‌گیری جناحی، در تلاش است تا خدمتی واقعی در حوزۀ علوم انسانی انجام دهد.
فعالیت های این انتشارات به دو دستۀ عمومی و تخصصی تقسیم می‌شود. در زمینۀ عمومی، محتوای مورد نیاز برای عموم افراد جامعه در حیطۀ علوم انسانی در دستور کار قرار دارد که تلاش می شود ترویج محتوای مورد نیاز به شکل کاربردی، در قالب‌های به‌روز و همراه با خواست عمومی جامعه مد نظر قرار گیرد.
در حیطۀ محتوای تخصصی، با رویکرد قشر دانشگاهی و جامعۀ پژوهشی کشور، آثار منتشره در دو قسمت ارائه خواهد شد که بخش اول، رفع خلأهای محتوایی دانشگاهی در قالب درس‌نامه‌های مورد نیاز برای رشته های علوم انسانی را در بر می‌گیرد و در بخش دوم، خلأهای پژوهشی و محتوای مکمل برای این رشته‌ها در دستور کار قرار دارد.
همچنین زمینۀ مناسبی برای همکاری اساتید و دانشجویان در قالب تعریف پروژه‌های مشترک ایجاد خواهد شد تا موجب تسریع در به خروجی رساندن کتاب‌ها گردد.

0