نویسندگان

حسین عرب اسدی

  • وضعيت تحصيلي: دکتراي مديريت دولتي (گرایش منابع انسانی) دانشگاه پيام نور
  • دانشگاه محل تحصيل کارشناسی ارشد: امام صادق (علیه السلام)
  • موضوع پايان نامه: طراحی و تبیین الگوی مدیریت علوی برای تربیت مدیران ارشد نظام جمهوری اسلامی ایران با نمره 19

حمیدرضا محمدی

  • دانشجوی مقطع دکتری مدیریت گرایش مدیریت سیستم ها،‌ دانشگاه جامع امام حسین علیه السلام
  • کارشناسی ارشد معارف اسلامی و مدیریت (بازرگانی) دانشگاه امام صادق علیه السلام
  • عنوان پایان نامه ارشد: ‌«بازشناسی مشخصه های سازماندهی از منظر قرآن کریم»
0